Ungdomstrinn 8-10

Hva er Kikora 8-10?

Kikora for ungdomstrinnet 8-10 er bygget opp av utforskende læringspakker som aktiviserer eleven i interaktive oppgaver. Med umiddelbare tilbakemeldinger på alle utregninger blir eleven mer selvdreven, og oppmerksom på rette og gale mellomregninger.

Nivådifferensierte læringsstier og tilgang til innhold på alle trinn sikrer at eleven får oppleve mestring på sitt nivå. Den utforskende og aktiviserende tilnærmingen, med tilbakemeldinger underveis, bidrar til dybdelæring og vil kunne gi økt motivasjon.

Dette sier brukerne våre

Kikora 8-10

Utforskende matematikk

Med læremiddelet Kikora 8-10 er eleven aktiv i egen læring.

Eleven utforsker interaktive oppgaver og dynamiske modeller gjennom nivådifferensierte stier som sørger for tilpasset læring.

Vårens vakreste eventyr

MatteMaraton

Vårens vakreste eventyr arrangeres i mai hvert år. MatteMaraton er anti-konkurransen hvor man ikke vinner på å gjøre mest eller være raskest. Her handler det om å fullføre på sitt nivå, i sitt tempo, sammen som et lag. MatteMaraton fremmer engasjement for matematikk, gir verdifull repetisjon og motiverer elevene til å være i fysisk aktivitet.

Kikora Rapporter

Rapporter & innsikt

Rapportene sparer deg for tid og gjør tilpasning av undervisningen enklere. Rettingen skjer automatisk med vår mattemotor, og du kan bruke mer tid på det å være lærer.

Du velger selv hvilket detaljnivå du vil se på, om det er en overordnet rapport for en gruppe, et spesifikt gjøremål, eller om du vil se hvordan en individuell elev har regnet steg for steg på en enkelt oppgave.

Varierte konsepter

Flere ressurser

I tillegg til læringspakkene i læremiddelet finner du en rekke flere ressurser som er nyttige for din undervisning.
Problemløserskolen, det adaptive treningsverktøyet, hoderegning oppgaver og blokkprogrammering er blant de ressursene som er der for å støtte deg.

Utforsk en ny verden i matematikk