Barnetrinn 1-4

Hva er Kikora 1-4?

Kikora for barnetrinnet 1-4 er et læremiddel som aktiviserer eleven gjennom matematikkoppgaver som inneholder dynamiske modellermatematiske visualiseringer, tekst, bilder, tall og symboler.

Med umiddelbare tilbakemeldinger på alt eleven gjør, og innleste oppgaver, kommer eleven lenger på egenhånd. Den utforskende og aktiviserende tilnærmingen gir en dypere forståelse, som fører til økt motivasjon og mestringsfølelse.

Dette sier brukerne våre

Kikora 1-4

Utforskende matematikk

Kikora for barnetrinnet 1-4 er bygget opp av utforskende, interaktive læringspakker og setter den aktive eleven i sentrum. Alle oppgavene er lest inn, noe som bidrar til økt selvstendighet og hindrer at leseferdigheter står i veien for matematisk utforsking.

Vårens vakreste eventyr

MatteMaraton

Vårens vakreste eventyr arrangeres i mai hvert år. MatteMaraton er anti-konkurransen hvor man ikke vinner på å gjøre mest eller være raskest. Her handler det om å fullføre på sitt nivå, i sitt tempo, sammen som et lag. MatteMaraton fremmer engasjement for matematikk, gir verdifull repetisjon og motiverer elevene til å være i fysisk aktivitet.

Kikora Rapporter

Rapporter & innsikt

Rapportene sparer deg for tid og gjør tilpasning av undervisningen enklere. Rettingen skjer automatisk med vår mattemotor, og du kan bruke mer tid på det å være lærer.

Du velger selv hvilket detaljnivå du vil se på, om det er en overordnet rapport for en gruppe, et spesifikt gjøremål, eller om du vil se hvordan en individuell elev har regnet steg for steg på en enkelt oppgave.

Varierte konsepter

Flere ressurser

I tillegg til læringspakkene i læremiddelet finner du en rekke flere ressurser som er nyttige for din undervisning.
Problemløserskolen, det adaptive treningsverktøyet, hoderegning oppgaver og blokkprogrammering er blant de ressursene som er der for å støtte deg.

Utforsk en ny verden i matematikk