VGS

Hva er Kikora VGS?

Kikora for VGS er et interaktivt læremiddel med dynamiske modeller og matematiske visualiseringer. Eleven avdekker teorien gjennom utforsking, og får umiddelbare tilbakemeldinger underveis på alt arbeid. Dette gjør eleven oppmerksom på rette og gale mellomregninger og vil kunne gi økt motivasjon.

Nivådifferensierte læringsstier og tilgang til innhold på alle trinn sikrer at eleven kan oppleve mestring på sitt nivå. Den aktiviserende og utforskende tilnærmingen bidrar til dypere forståelse av teorien og elevene kan bruke egne metode for å komme frem til mål.

Dekker fagene 1P, 1T og 1P-Y, og har oppgavesamlinger for R1, 2P og S1.

Dette sier brukerne våre

Kikora VGS

Utforskende matematikk

Kikora VGS er bygget av utforskende læringspakkerOppgavene er interaktive og dynamiske og introduserer teorien gjennom en induktiv tilnærming.

Nivådifferensierte læringsstier og tilgang til innhold på alle trinn sikrer at eleven møter oppgaver på sitt nivå.

Kikora Rapporter

Rapporter & innsikt

Få innsikt i hvor gruppen, og hver enkelt elev står innenfor de forskjellige temaene. Innsikt indikerer hvilke hull gruppen og hver enkelt elev har, så du kan bruke tiden på å gjøre tilpasningene som trengs.

Varierte konsepter

Flere ressurser

I tillegg til læringspakkene i læremiddelet finner du en rekke flere ressurser som er nyttige for din undervisning.
Problemløserskolen, det adaptive treningsverktøyet, programmering og tidligere eksamener er blant de ressursene som er der for å støtte deg.

Utforsk en ny verden i matematikk