Utforskende matematikk – Ungdomstrinn 8-10

Kikora 8-10

Utforskende matematikk

Med læremiddelet Kikora 8-10 er eleven aktiv i egen læring. Eleven utforsker interaktive oppgaver og dynamiske modeller gjennom nivådifferensierte stier som sørger for tilpasset læring.

Løpende tilbakemeldinger linje for linje gjør eleven oppmerksom på egne mellomregninger og hva de gjør riktig og galt. Eleven oppdager mønstre og sammenhenger på egenhånd og opplever motivasjon i fremgangen.

En 
utforskende tilnærming til matematikken øker elevenes forståelse og gjør dem til bedre problemløsere.

Hvordan fungerer Kikora 8-10?

Læremiddelet er bygd opp for at du enkelt skal få oversikt over alt innholdet, i alle temaene. Derfor deles de inn på kjent vis som kapitler, med tilhørende delkapitler. Du vil finne tips og forslag til undervisningsopplegg til alle temaene.

Intro

Alle temaene starter med en introduksjonssti. Her har vi digitalisert mange kjente, og noen glemte, konkreter. Elevene utforsker modeller, illustrasjoner og maskiner for å finne løsningsmetoden.

Diskusjon

I alle intro-stiene finnes det en eller flere oppgaver som gjør seg godt til diskusjon. Sett opp en diskusjon med klassen din og la elevene diskutere seg frem til riktig svar. Kjør flere runder, og vis klassens svar anonymt.

Læringsstier

Alle elever jobber på forskjellig nivå. Vi deler inn oppgavene i tre forskjellige læringsstier, der eleven alltid får muligheten til å strekke seg videre. Det vil alltid være mulig å bytte nivå.

Utsjekk

Det er alltid greit å sjekke hva man kan, derfor tildeles noen tilfeldig oppgaver innenfor temaet som en utsjekk. Disse løser eleven uten løpende tilbakemelding, men får de rettet umiddelbart etter svar er avgitt.

Induktiv læringsprosess

Utforsk en ny verden i matematikk