Denne versjonen av vår personvernerklæring er tilpasset for barn. Vår fullstendige personvernserklæring kan leses her: 
web.kikora.no/personvernerklaering

 

Kikora AS er et et norsk firma som holder til i Oslo. Våre kontaktdetaljer er:

Kikora
Tjuvholmen allé
0252 OSLO
Epost: info@kikora.no

Det er vi som lager Kikora og MatteMaraton som du har en brukerkonto på.

Hvorfor har du en brukerkonto?

Grunnen til at du har en brukerkonto er at skolen du går på eller kommunen der du bor har laget en konto til deg. Dette har de gjort fordi det er deres oppgave å gi deg gode læremidler slik at du kan lære på en god måte. Du har en rett til å få gode læremidler ifølge en norsk lov som heter «Opplæringsloven».

Innlogging og informasjonsbehov

Grunnen til at du har en brukerkonto er at skolen du går på eller kommunen der du bor har laget en konto til deg. Dette har de gjort fordi det er deres oppgave å gi deg gode læremidler slik at du kan lære på en god måte. Du har en rett til å få gode læremidler ifølge en norsk lov som heter «Opplæringsloven».

For at du skal kunne logge inn og bruke Kikora og MatteMaraton, så trenger vi en del informasjon om deg. Denne informasjonen lagrer vi på noen store datamaskiner koblet til internett som kalles servere. Disse serverne står i Norge eller i andre land i EU. Informasjonen vi trenger og kan lagre om deg er:

  • Brukernavn, passord og informasjon som hjelper oss å vite at du er du.
  • Informasjon om skolen din, klassen/gruppen din og læreren din.
  • Informasjon om alle utregninger du gjør, når de ble gjort, hvor lang tid du brukte og hva Kikora-programmet svarte deg.
  • Informasjon om lekser, tester og andre ting læreren din gir deg i programmet.
  • Informasjon om du sender noen melding til oss inne i Kikora-programmet.
  • Informasjon fra MatteMaraton, slik som distanse løpt, dato og tid brukt.
  • Informasjon om de som har bestilt din brukerkonto og ting knyttet til dette.

Hvem bestemmer over informasjonen om din konto

Det er de som har laget din brukerkonto som bestemmer over denne informasjonen, og vi i Kikora lagrer denne informasjonen så lenge de ønsker vi skal lagre den. Om de ikke lenger ønsker du skal ha en brukerkonto eller du slutter på skolen – så sletter vi all informasjon som kan knyttes til deg senest etter 18 måneder, eller tidligere, om skolen/kommunen ønsker.

Dersom du vil at informasjonen om deg skal slettes nå, må du ta kontakt med skolen din.

Om informasjonen din, for eksempel alle utregninger og Kikora sine svar på det du har gjort, er i ferd med å bli slettet – så kan du kontakt oss om du ønsker at denne skal lagres videre.

Ditt personsvern er viktig for oss

Vi i Kikora er veldig strenge på hvem som får se informasjonen om deg – og leverer den ikke ut til noen andre. Det er kun du og lærerne dine som kan se den. I tillegg kan noen av de som jobber i Kikora med serverne eller som svarer når du eller læreren din tar kontakt med oss se informasjonen om deg. Også de som leverer serverne vi lagrer data på, kan ha tilgang til dataene.

Alle i Kikora og alle som leverer servere og som kan se informasjonen din må skrive under på en avtale om at alt de ser er hemmelig og at de ikke kan si noe om det til noen andre. Vi har oversikt over når folk ser på informasjonen din og at de har en god grunn til det. Vi kontrollerer også jevnlig at serverne er sikre og at ingen uvedkommende kan få tilgang til informasjonen om deg.

Denne versjonen av vår personvernerklæring er tilpasset for barn. Vår fullstendige personvernserklæring kan leses her: 
web.kikora.no/personvernerklaering