Utforskende matematikk – Mellomtrinn 5-7

Kikora 5-7

Utforskende matematikk

læremiddelet Kikora 5-7 utforsker eleven matematikken gjennom interaktive og dynamiske oppgaverUmiddelbare tilbakemeldinger underveis gjør eleven oppmerksom på det de gjør riktig og feil.

Eleven utforsker temaer og begreper, og kan selv oppdage mønstre og sammenhenger. Med
 nivådifferensierte læringsstier og tilgang til innhold på alle trinn vil eleven kunne oppleve mestring på sitt nivå.

En 
utforskende tilnærming til matematikken øker elevenes forståelse og evne til problemløsing.

Hvordan fungerer Kikora 5-7?

Læremiddelet er bygd opp for at du enkelt skal få oversikt over alt innholdet, i alle temaene. Derfor deles de inn på kjent vis som kapitler, med tilhørende delkapitler. Du vil finne tips og forslag til undervisningsopplegg til alle temaene.

Intro

Alle temaene starter med en introduksjonssti. Her har vi digitalisert mange kjente, og noen glemte, konkreter. Elevene utforsker modeller, illustrasjoner og maskiner for å finne løsningsmetoden.

Diskusjon

I alle intro-stiene finnes det en eller flere oppgaver som gjør seg godt til diskusjon. Sett opp en diskusjon med klassen din og la elevene diskutere seg frem til riktig svar. Kjør flere runder, og vis klassens svar anonymt.

Læringsstier

Alle elever jobber på forskjellig nivå. Vi deler inn oppgavene i tre forskjellige læringsstier, der eleven alltid får muligheten til å strekke seg videre. Det vil alltid være mulig å bytte nivå.

Utsjekk

Det er alltid greit å sjekke hva man kan, derfor tildeles noen tilfeldig oppgaver innenfor temaet som en utsjekk. Disse løser eleven uten løpende tilbakemelding, men får de rettet umiddelbart etter svar er avgitt.

Induktiv læringsprosess

Utforsk en ny verden i matematikk